ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Egkyos.gr

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για τους πελάτες της εταιρείας Egkyos.gr συμπεριλαμβανομένων των νυν, πρώην, δυνητικών πελατών, χρηστών και παραληπτών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που προσφέρεται από εμάς, των επισκεπτών της επίσημης ιστοσελίδας ή καταστηματός μας ή των μελών των προγραμμάτων επιβράβευσής μας ή των κοινοτήτων μας. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να αποδοθεί άμεσα ή έμμεσα σε εσάς. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, τα στοιχεία πληρωμής και μια παραγγελία αγοράς. Το ιστορικό χρήσης, η διεύθυνση IP, το αναγνωριστικό μέλους είναι και αυτά παραδείγματα προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και άλλοι τύποι πληροφοριών που παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;  Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας – εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σας (διαφημιστική καμπάνια μέσω Google Ads). Η Ελληνική εταιρεία Egkyos.gr είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Για κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας, θα ενημερώνεστε σχετικά με το ποια εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η εταιρεία Egkyos.gr (Υπεύθυνος(-οι) επεξεργασίας) που αναφέρονται πιο πάνω, αναφέρονται στο σύνολο της παρούσας Δήλωσης απορρήτου μεμονωμένα ή συλλογικά ως «εμείς» ή «εμάς». Πότε μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας; Δεν μας επιτρέπεται να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε ή αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς έγκυρη νόμιμη βάση. Η νομιμότητα μπορεί να προκύψει από την ακόλουθη βάση:

 • Συναίνεση: Όταν μας δίνετε τη συναίνεσή σας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο δώσατε τη συναίνεσή σας. Αυτή η βάση χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, όταν μας ζητάτε να σας στείλουμε ένα από τα ενημερωτικά δελτία μας με προσφορές και ενημερώσεις στυλ.
 • Σύμβαση: Όταν σας διαθέτουμε προϊόντα και υπηρεσίες, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης (όπως η συμφωνία αγοράς) με εσάς, καθώς και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση.
 • Νόμιμο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας και όταν τα συμφέροντα αυτά δεν υπερισχύουν των δικών σας δικαιωμάτων και συμφερόντων. Αυτό καλύπτει την επεξεργασία για σκοπούς όπως General Information υποστήριξη της εξυπηρέτησης πελατών μας, βελτίωση ή ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς επίσης και για σκοπούς ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης απάτης.
 • Νομική απαίτηση: Κάθε φορά που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας στη χώρα που δραστηριοποιούμαστε. Για κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε για το ποια από τις πιο πάνω νόμιμες βάσεις θα εφαρμόζεται.

 

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και γιατί;  Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε μαζί μας ή τον τύπο υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Online αγορές

Σκοπός της επεξεργασίας Τύπος προσωπικών δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την παραγγελία αγοράς σας και να διεκπεραιώσουμε συναλλαγές πληρωμών. Για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε παραδόσεις, απαιτήσεις, θέματα εγγύησης, επιστροφές προϊόντων και επιστροφές χρημάτων με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο και για να μπορούμε να σας ειδοποιούμε σχετικά με τις λεπτομέρειες και την κατάσταση τέτοιου είδους θεμάτων. Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε και να παρακολουθούμε τις αιτούμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπτωτικών κωδικών, μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής, να σας ταυτοποιούμε και να επικοινωνούμε μαζί σας όταν χρειάζεται. • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση παράδοσης)

• Αναγνωριστικό μέλους (όπου ισχύει) και δεδομένα συναλλαγών

• Δεδομένα πληρωμών

Aρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας): Egkyos.gr
Nόμιμη βάση: Κατά τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση, είτε η σύμβαση αφορά παραγγελία και πληρωμή είτε χρήση άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή από τρίτα μέρη. Όταν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επιστροφή ή να διεκδικήσετε ένα δικαίωμα καταναλωτή, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύναψη σύμβασης μαζί μας, είτε η σύμβαση αναφέρεται σε συναλλαγή αγοράς, είτε στη χρήση άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή από τρίτα μέρη. Για κάθε άλλο σκοπό που αναφέρεται στο παρόν, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση.
Χρόνος διατήρησης: Θα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επιτέλεση των συμβατικών και καταναλωτικών υποχρεώσεών μας.

 

 

 

Αγορές σε κατάστημα

Σκοπός της επεξεργασίας Τύπος προσωπικών δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε την παραγγελία αγοράς σας και να διεκπεραιώσουμε συναλλαγές πληρωμών. Για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε παραδόσεις, απαιτήσεις, θέματα εγγύησης, επιστροφές προϊόντων και επιστροφές χρημάτων με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο και για να μπορούμε να σας ειδοποιούμε σχετικά με τις λεπτομέρειες και την κατάσταση τέτοιου είδους θεμάτων. Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής, να σας ταυτοποιούμε και να επικοινωνούμε μαζί σας όταν χρειάζεται. • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση παράδοσης)

• Αναγνωριστικό μέλους και δεδομένα συναλλαγών

• Δεδομένα πληρωμών

Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας): Egkyos.gr
Nόμιμη βάση: Κατά τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση, είτε η σύμβαση αφορά παραγγελία και πληρωμή είτε χρήση άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή από τρίτα μέρη. Όταν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επιστροφή ή να διεκδικήσετε ένα δικαίωμα καταναλωτή, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύναψη σύμβασης μαζί μας, είτε η σύμβαση αναφέρεται σε συναλλαγή αγοράς, είτε στη χρήση άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή από τρίτα μέρη. Για κάθε άλλο σκοπό που αναφέρεται στο παρόν, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση.
Χρόνος διατήρησης: Θα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επιτέλεση των συμβατικών και καταναλωτικών υποχρεώσεών μας.

 

Εμπορική προώθηση και προσφορές

Σκοπός Τύπος Προσωπικών Δεδομένων                
Για να είμαστε σε θέση να δημιουργούμε και να διανέμουμε υλικό εμπορικής προώθησης, όπως ενημερωτικά δελτία, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων στυλ και αγορών, ειδοποιήσεις push και έρευνες εμπορικής προώθησης, μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας. Για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία. • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, διεύθυνση παράδοσης)

• Κωδικός μέλους (εάν ισχύει)

• Διεύθυνση IP

• Δεδομένα που δημιουργούνται από χρήστες (π.χ. ιστορικό αγορών, κλικ και περιήγησης).

Περισσότερες πληροφορίες:

Η εμπορική προώθηση και οι προωθητικές ενέργειες θα σας αποστέλλονται και θα σας εμφανίζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μέσω email, γραπτών μηνυμάτων και ταχυδρομείου, καθώς επίσης θα εμφανίζονται στην εφαρμογή σας για κινητά, στα κανάλια κοινωνικών μέσων ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Σας παρέχουμε επίσης μια εξατομικευμένη online εμπειρία, παρέχοντάς σας εξατομικευμένη εμπορική προώθηση με βάση τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, καθώς επίσης και ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως πελάτες στους ιστότοπούς μας, όπως το ιστορικό αγορών και περιήγησής σας.

Διαφημιστικοί συνεργάτες: Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εμπορική προώθησή μας, συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους κοινωνικών μέσων, μηχανών αναζήτησης και διαφημιστικών δικτύων («Διαφημιστικοί συνεργάτες»). Συνεργαζόμαστε με διαφημιστικούς συνεργάτες όπως Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, TikTok και YouTube για σκοπούς διαφήμισης σε κοινωνικά δίκτυα και με την Google για διαδικτυακά διαφημιστικά δίκτυα όπως το Google Ads και το Google Marketing Platform.

Πώς λειτουργεί αυτό; Οι διαφημιστικοί συνεργάτες χρησιμοποιούν δεδομένα που παρέχονται από εμάς και συλλέγονται από cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για να προβλέψουν τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας και να τα λάβουν υπόψη τους κατά τη δημιουργία της εξατομικευμένης διαφήμισής σας. Αυτή είναι η συνήθης πρακτική της βιομηχανίας, γνωστή ως «επαναστόχευση». Η επαναστόχευση μάς επιτρέπει να εκτελούμε σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες για εσάς και να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση του διαφημιστικού υλικού. Μας βοηθά επίσης να μετράμε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα που έχουν οι καμπάνιες διαφημιστικών συνεργατών. Οι διαφημιστικοί συνεργάτες χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να εντοπίζουν τη χρήση που κάνετε στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας, μέσω πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε εφαρμογές. Οι Διαφημιστικοί συνεργάτες μάς παρέχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουμε και να προσανατολιζόμαστε στο σωστό κοινό στόχο, για δημιουργία και διανομή εξατομικευμένου περιεχομένου εμπορικής προώθησης μέσα από διάφορες πλατφόρμες και υπηρεσίες. Για να είμαστε σε θέση να επιλέγουμε περιεχόμενο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που λάβαμε από εσάς κατά την εγγραφή σας ως μέλος, κάτοχο λογαριασμού, συνδρομητή του newsletter ή την πραγματοποίηση μίας αγοράς από εμάς. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με ένα αναγνωριστικό πελάτη, π.χ. μια κρυπτογραφημένη διεύθυνση email ή ένα αναγνωριστικό συσκευής, στους Διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Σκοπός αυτού είναι να βλέπετε σχετικές διαφημίσεις σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων. Για να το επιτύχουμε αυτό, τα δεδομένα σας συνδυάζονται με τη βάση δεδομένων του Διαφημιστικού συνεργάτη. Εάν βρεθεί αντιστοιχία, θα λάβετε σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο στη ροή ή στη μηχανή αναζήτησής σας. Εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία, τα δεδομένα σας καταστρέφονται με ασφάλεια. Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο, χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται κατακερματισμός. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας «ανακατεύονται» με τρόπο που τα καθιστά αδύνατο να αναγνωστούν από οποιονδήποτε άλλον εκτός του παραλήπτη, για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κάθε Διαφημιστικός συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία επεξεργασίας που του αναλογεί ως ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένων (εάν υπάρχουν) μεταφορών προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.

Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας): Egkyos.gr
Nόμιμη βάση: Θα λάβουμε τη συναίνεσή σας όταν εγγράφεστε για εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία και γραπτά μηνύματα. Θα ζητήσουμε επίσης τη συναίνεσή σας σχετικά με την εμπορική προώθηση που βασίζεται σε δεδομένα cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Κατά την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε Διαφημιστικούς συνεργάτες για σκοπούς βελτιστοποίησης της στόχευσης διαφημίσεων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση.Εάν είστε μέλος, κάτοχος λογαριασμού ή συνδρομητής, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας με άλλους τρόπους, όπως τα κοινωνικά μέσα. Για την επεξεργασία αυτή επικαλούμαστε το έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση για διενέργεια εμπορικής προώθησης προς εσάς.
Χρόνος διατήρησης: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται ώστε να σας παρέχουμε υπηρεσίες εμπορικής προώθησης και προσφορές. Θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης μόλις κλείσετε τον λογαριασμό πελάτη ή μέλους που διατηρείτε ή/και απορρίψετε ενεργά περαιτέρω επικοινωνία εμπορικής προώθησης από μέρους μας.

 

Ο λογαριασμός μου

Σας προσφέρουμε έναν εξατομικευμένο λογαριασμό για να σας παρέχουμε απρόσκοπτη εμπειρία αγορών.

Σκοπός Τύπος προσωπικών δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας, όπως να σας ταυτοποιήσουμε και να σας πιστοποιήσουμε ως χρήστη του λογαριασμού. Για να είμαστε σε θέση να καταστήσουμε διαθέσιμες τις πληροφορίες και το ιστορικό αγορών σας και για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία λογαριασμού και παρεχόμενες υπηρεσίες. • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου

• Ημερομηνία γέννησης

• Ιστορικό αγορών

• Δεδομένα που δημιουργούνται από χρήστες (π.χ. ιστορικό αγορών, κλικ και περιήγησης).

 

Εάν έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης και προσφορών, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για να καταστήσουμε τα μηνύματα εμπορικής προώθησης που λαμβάνετε από εμάς πιο σχετικά με εσάς.

Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας):            Egkyos.gr
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον λογαριασμό σας βασίζεται στη συναίνεσή σας κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και μια εξατομικευμένη εμπειρία λογαριασμού, όπως προτάσεις προϊόντων, βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση.
Χρόνος διατήρησης: Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για να καταστήσουμε τον λογαριασμό διαθέσιμο σε εσάς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό να σας παρέχουμε έναν λογαριασμό θα διαγραφούν κατά τον τερματισμό του λογαριασμού.

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Σκοπός Τύπος Προσωπικών Δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τις ερωτήσεις σας, να διεκπεραιώνουμε παράπονα και ζητήματα εγγύησης, καθώς επίσης για παροχή τεχνικής υποστήριξης και βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών. Για να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε μαζί σας, εάν υπάρξει ανάγκη, μέσω email, τηλεφώνου, κοινωνικών μέσων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας σχετικά με παραγγελίες, παραδόσεις ή επιστροφές ή για να ζητήσουμε τη συμμετοχή σας σε μια έρευνα πελατών. • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου

• Αναγνωριστικό μέλους και αρχείο καταγραφής αλληλεπίδρασης

• Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, όπως email και αντίγραφα συνομιλιών. Για να επιλύσουμε την υπόθεσή σας, ίσως χρειαστεί επίσης να αποκτήσουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα συναλλαγών όπως πληροφορίες παραγγελίας, πληρωμής και αποστολής

Για να υποστηρίξουμε την εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων, ενδέχεται περιστασιακά να ακούσουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις και τις συνομιλίες σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας):          Egkyos.gr
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή Εξυπηρέτηση πελατών, βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση. Προτού καταγράψουμε οποιαδήποτε συνομιλία μας μαζί σας, θα ζητάμε πάντα τη συναίνεσή σας
Χρόνος διατήρησης: Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε για να είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε σχετικά με την υπόθεσή σας και για να μπορούμε να χειριστούμε πιθανές νομικές αξιώσεις από εσάς ως πελάτη. Ίσως συνεχίσουμε να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας εάν έχουμε εκκρεμείς υποχρεώσεις προς εσάς ή δεν επιτρέπεται η διαγραφή τους για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

Διαγωνισμοί και εκδηλώσεις

Σκοπός Τύπος Προσωπικών Δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε και να προβαίνουμε σε επόμενες ενέργειες σχετικά με διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, όπως επιβεβαίωση συμμετοχής, επικοινωνία με νικητές, παράδοση και μετέπειτα επικοινωνία σχετικά με την παράδοση επάθλων, επικοινωνία μαζί σας με σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό ή/και την εκδήλωση και εκχώρηση πρόσβασης στον χώρο όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση. Για να είμαστε σε θέση να προωθούμε τις εκδηλώσεις μας, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, την εμπορική προώθηση, τις πελατειακές σχέσεις και τις εμπειρίες των πελατών μας και να σχεδιάζουμε καλύτερες μελλοντικές εκδηλώσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων. Ορισμένες φορές βιντεοσκοπούμε και φωτογραφίζουμε τις εκδηλώσεις μας και το περιεχόμενο θα χρησιμοποιηθεί για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών μας και για την προώθηση μελλοντικών εκδηλώσεων στον ιστότοπό μας, σε κανάλια κοινωνικών μέσων και σε υλικό εμπορικής προώθησης. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το περιεχόμενο για εσωτερικούς σκοπούς. Θα ειδοποιηθείτε αν σκοπεύουμε να φωτογραφίσουμε ή να βιντεοσκοπήσουμε σε μια εκδήλωση. Θα υπάρχουν πάντα ζώνες απαγόρευσης φωτογραφίας.
Αρμόδια Οντότητα (υπεύθυνος Επεξεργασίας )        Egkyos.gr
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με στόχο να καταστήσουμε έναν διαγωνισμό ή μια εκδήλωση διαθέσιμα σε εσάς βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση.
Χρόνος διατήρησης: Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω και για εκπλήρωση τυχόν νομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτά.

 

Ανάπτυξη και βελτίωση

Σκοπός Τύπος Προσωπικών Δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την εμπειρία των πελατών, την αλυσίδα εφοδιασμού και τους χώρους των καταστημάτων μας. Αυτό περιλαμβάνει διενέργεια ανάλυσης για να καταστήσουμε τις υπηρεσίες μας πιο φιλικές προς τον χρήστη, όπως για παράδειγμα τροποποίηση της διεπαφής χρήστη για απλοποίηση της ροής πληροφοριών ή για να επισημάνουμε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους πελάτες μας. Για να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε σε ερωτήματα και έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται και λαμβάνονται από εσάς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό που περιγράφεται σε αυτό. Για να είμαστε σε θέση να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιώντας τεχνικές ανωνυμοποίησης, μετατρέπουμε τα προσωπικά δεδομένα σε ανώνυμα (μη προσωπικά δεδομένα), μέσω των έξυπνων συσκευών σας, για να αποκτούμε καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων μας, όπως βελτιστοποίηση των συλλογών μας, των χώρων στο κατάστημα και της αξιοποίησης του προσωπικού. • Διεύθυνση αποστολής

• Ιστορικό αγορών

• Αριθμός πελάτη

• Φύλο

• Αριθμός παραγγελίας

• Πληροφορίες πληρωμής

• Δεδομένα που δημιουργούνται από χρήστες (π.χ. ιστορικό αγορών, κλικ και περιήγησης).

• Διευθύνσεις MAC: Κάθε δεδομένο που χρησιμοποιείται για σκοπούς ανάπτυξης και βελτίωσης έχει συλλεχθεί για διαφορετικούς στόχους. Μπορούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα ηλεκτρονικών συναλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικών παραγγελιών μας.

Όλες οι αναλύσεις διενεργούνται σε συγκεντρωτικό επίπεδο δεδομένων.

Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας):  Egkyos.gr ή ανάλογα με το ποια νομική οντότητα εκτελεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ως επιχείρηση.
Χρόνος διατήρησης: Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγράφονται αμέσως για τέτοιου είδους χρήση.

 

Συμμόρφωση προς τους νόμους

Σκοπός Τύπος Προσωπικών Δεδομένων
Για συμμόρφωση με ορισμένες νομικές υποχρεώσεις. Για συμμόρφωση με την τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί  για παράδειγμα να αφορούν τα φορολογικά, τα λογιστικά, την τήρηση βιβλίων και τους καταναλωτές. Το είδος προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας): Egkyos.gr ή ανάλογα με το ποια νομική οντότητα εκτελεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας.
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εταιρεία μας, προκειμένου να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της στην Ελλάδα.

 

Χρόνος διατήρησης: Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων διαφέρει ανάλογα με το σκοπό, το πλαίσιο και τις συγκεκριμένες τοπικές νομικές απαιτήσεις.

 

Προστασία και ασφάλεια

Σκοπός Τύπος Προσωπικών Δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε τους πελάτες, τους χρήστες, τους επισκέπτες, τα περιουσιακά στοιχεία και την επιχείρησή μας από περιπτώσεις βίας, απάτης, κλοπής, κατάχρησης και άλλες κακόβουλες ενέργειες. Για να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού μας και να εντοπίζουμε και αποτρέπουμε κλοπές και απάτες, χρησιμοποιούμε κάμερες παρακολούθησης εντός του καταστήματός μας. • Ιστορικό παραγγελιών

• Δεδομένα πληρωμής

• Αγοραστική συμπεριφορά

• Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης

Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας): Egkyos.gr  για παρακολούθηση με χρήση κάμερας στο κατάστημα.
Νόμιμη βάση: Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λόγους προστασίας και ασφάλειας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας.
Χρόνος διατήρησης: Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για κάθε σκοπό. Θα διατηρούμε εικόνες από τις κάμερες επιτήρησης για μέγιστη περίοδο 30 ημερών, εκτός εάν υποχρεούμαστε από τον νόμο ή τη δημόσια αρχή να διατηρούμε ή/και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Περιεχόμενο που κοινοποιείτε εσείς

Σκοπός Τύπος Προσωπικών Δεδομένων
Για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υπηρεσίες εμπορικής προώθησης με τη συμμετοχή πελατών. Για να είμαστε σε θέση να κοινοποιούμε τις φωτογραφίες ή/και τα βίντεό σας στους επίσημους ιστότοπούς μας, στο κατάστημά μας, στις σελίδες μας στα κοινωνικά μέσα και σε άλλα προωθητικά κανάλια. • Φωτογραφία

• Βίντεο

• Όνομα χρήστη

Αρμόδια οντότητα (υπεύθυνος επεξεργασίας):         Egkyos.gr
Νόμιμη βάση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη σύμβαση για την υπηρεσία στην οποία έχετε συμφωνήσει.
Χρόνος διατήρησης: Θα διατηρήσουμε το όνομα χρήστη και το παραγόμενο περιεχόμενό σας για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης. Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε το περιεχόμενο, μεταβείτε στη φωτογραφία/στο βίντεο όπου δημοσιεύτηκε από την Egkyos.gr και πατήστε «Επικοινωνία»-«Αναφορά φωτογραφίας» ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Λάβετε υπόψη ότι προσθέτοντας hashtag στη φωτογραφία ή στο βίντεό σας, κοινοποιείτε οικειοθελώς το περιεχόμενο και άλλα προσωπικά δεδομένα στο Instagram ή σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η σχέση αυτή δεν ελέγχεται από την Egkyos.gr και είναι μεταξύ εσάς και του παρόχου των υπηρεσιών κοινωνικών μέσων.

Που κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από μόνο όσους χρειάζονται τα δεδομένα για επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εντός του Egkyos.gr, όποτε κρίνεται απαραίτητο για εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας, όπως εκπλήρωση παραγγελιών, επεξεργασία πληρωμών, συστήματα τήρησης βιβλίων, ανάπτυξη λογισμικών και ανάπτυξη εργαλείων, καθώς και δημιουργία περιεχομένου εμπορικής προώθησης.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να μεταφέρουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς σε περίπτωση που συγχωνευτούμε ή εξαγοραστούμε από τρίτο μέρος, σε περίπτωση που υποβληθούμε σε επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως αναδιοργάνωση, ή σε περίπτωση που προταθεί μια τέτοια συναλλαγή.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Όποτε είναι απαραίτητο για εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με εταιρείες που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι μια εταιρεία που επεξεργάζεται τις πληροφορίες για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Συνεργαζόμαστε με υπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίοι μας βοηθούν με τα ακόλουθα:

 • Εφοδιαστική (πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφοδιαστικής, μεταφορών και προμηθειών).
 • Εξυπηρέτηση πελατών (υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης πελατών)
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών και επεξεργασία πληρωμών (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών).
 • Διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες (υπηρεσίες μάρκετινγκ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές υπηρεσίες, συστήματα πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες).
 • Εκδηλώσεις πελατών (π.χ. γραφεία δημοσίων σχέσεων).
 • Υπηρεσίες πληροφορικής (εταιρείες που διαχειρίζονται απαραίτητες λειτουργίες, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση των λύσεων πληροφορικής μας και άλλες υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής).
 • Ασφάλεια και προστασία (συστήματα ΤΠ και συμβουλευτική).
 • Ασφαλιστικές εταιρείες για διαχείριση αξιώσεων

Επιβεβαιώνουμε ότι όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μπορούν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας. Έχουμε συνάψει γραπτές συμφωνίες με όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μέσω των οποίων εγγυόμαστε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εταιρείες οι οποίες είναι ανεξάρτητα υπεύθυνες για τα προσωπικά δεδομένα: Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που είναι ανεξάρτητα υπεύθυνες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τον έλεγχο του τρόπου επεξεργασίας των πληροφοριών που παρέχονται στην εταιρεία. Για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας από πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook και το Instagram, όλα τα μηνύματα κειμένου και οι φωτογραφίες κοινοποιούνται τόσο σε εμάς όσο και στον πάροχο της πλατφόρμας. Η επικοινωνία σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας, στην οποία έχετε συμφωνήσει κατά την εγγραφή σας ως χρήστης. Οι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

 • Πλατφόρμες κοινωνικών μέσων με τις οποίες αλληλεπιδράτε.
 • Εταιρείες που διαχειρίζονται γενικές μεταφορές εμπορευμάτων (εταιρείες εφοδιαστικής και μεταφορικές).
 • Εταιρείες που προσφέρουν λύσεις πληρωμών (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών).
 • Δημόσιες αρχές (αστυνομία, φορολογικές υπηρεσίες ή άλλες αρχές) εάν έχουμε τη νομική υποχρέωση ή σε περίπτωση υποψίας εγκλήματος. Όταν τα προσωπικά δεδομένα σας κοινοποιούνται σε εταιρεία η οποία έχει ανεξάρτητη ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου και η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της εταιρείας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και έχετε πολλά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά είναι:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε οποιαδήποτε στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

 Δικαίωμα φορητότητας: Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, με χρήση αυτοματοποιημένων μέσων βάσει της συναίνεσής σας ή βάσει συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας που μεταφέρονται σε εσάς ή σε άλλο μέρος. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλει.

 Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας εάν οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν έχετε ένα θέμα σε εξέλιξη με την Εξυπηρέτηση πελατών
 • όταν έχετε μια ανοιχτή παραγγελία
 • όταν έχετε ένα μη διευθετημένο υπόλοιπο μαζί μας
 • εάν έχετε πραγματοποιήσει κάποια αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε σχέση με τη συναλλαγή σας για λογιστικούς σκοπούς.

 Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • εάν εναντιωθείτε σε κάποια επεξεργασία η οποία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα περιορίσουμε το σύνολο της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων εν αναμονή επαλήθευσης του νόμιμου συμφέροντός μας
 • εάν έχετε ισχυριστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι εσφαλμένα, πρέπει να περιορίσουμε κάθε επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
 • εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εναντιωθείτε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας και να αιτηθείτε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας
 • εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα, ωστόσο τα χρειάζεστε εσείς για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας

Για κάθε σκοπό επεξεργασίας που μας έχετε δώσει τη συναίνεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν το κάνετε αυτό, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον συγκεκριμένο σκοπό. Εάν, ωστόσο, εξακολουθείτε να λαμβάνετε επικοινωνία εμπορικής προώθησης από εμάς η οποία εμφανίζεται στη ροή των κοινωνικών μέσων ή στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, αποτελεί ζήτημα αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο της πλατφόρμας σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να εναντιωθείτε σε περαιτέρω επικοινωνία εμπορικής προώθησης με τους ακόλουθους τρόπους:

1) ακολουθώντας τις οδηγίες σε κάθε δημοσίευση εμπορικής προώθησης

2) μέσω επεξεργασίας των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας

3) διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου στον λογαριασμό κοινωνικών μέσων ή στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε

4) επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών

5) απενεργοποιήστε το λογαριασμό σας ή/και το πρόγραμμα μέλους/επιβράβευσής σας

Δικαίωμα για εναντίωση στην επεξεργασία βάσει του νόμιμου συμφέροντός μας

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βάσει του νόμιμου συμφέροντός μας. Δε θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι θα υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

 

Πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας;

Εάν έχετε λογαριασμό ή είστε μέλος ενός προγράμματος επιβράβευσης, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, φορητότητα και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων στις σελίδες του λογαριασμού σας, όπου μπορείτε επίσης να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή την επεξεργασία των δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας μας egkyos.gr@gmail.com.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε διορίσει Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε συνεχώς τα προσωπικά δεδομένα σας με ανοικτό, ακριβή και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της παραπάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Γράψτε Προστασία Δεδομένων στο θέμα της επικοινωνίας.

 Δικαίωμα καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή: 

Εάν έχετε ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητό σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε, ανά πάσα στιγμή, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομέων ή σε οποιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή.

 Ενημερώσεις στη Δήλωση απορρήτου μας:

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε τη Δήλωση απορρήτου μας. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Δήλωσης απορρήτου μας είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.

 

Η παρούσα Πολιτική Δήλωση Απορρήτου συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε την 1/6/2023.